På kornet med kvinner i Indre

Scandic Brennemoen

Justerte fruer underholder på KII denne kvelden etter foredragene.